Lijkt het je leuk om het Landal Landgoed Bourtange te bezichtigen? Op 29 juni is er weer een open dag. Plan hier je afspraak Wij hebben er zin in! 

AVG & Privacybeleid

Inleiding

Landgoed Bourtange BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt de privacy van haar klanten zeer serieus. In dit privacybeleid vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed Bourtange BV en uw privacyrechten.

Informatie over Landgoed Bourtange

Landgoed Bourtange BV is een bedrijf gevestigd in Kesteren en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landgoed Bourtange.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Landgoed Bourtange BV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het verstrekken van informatie over haar diensten, het afhandelen van afspraken omtrent haar diensten en producten en het verzenden van nieuwsbrieven.

Overige verwerkingen

Naast de verwerkingen genoemd in de vorige alinea, kan Landgoed Bourtange BV uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden die worden beschreven in het privacybeleid of andere communicatie met u.

Bewaartermijn

Landgoed Bourtange BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingen waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Verwerkers en andere derden

Landgoed Bourtange BV kan uw persoonsgegevens delen met verwerkers die haar assisteren bij haar activiteiten. Landgoed Bourtange BV zorgt ervoor dat deze verwerkers uw privacyrechten respecteren en de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn vastgesteld door Landgoed Bourtange BV.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om uw gegevens te overdragen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met Landgoed Bourtange BV via ons contactformulier.

 

Vraag de brochure aan

Kom helemaal in des sfeer van dit prachtige park. Lees alles over de mogelijkheden van investeren in Langoed Bourtange.

Download de brochure

Vraag de brochure aan Vraag de brochure aan