Lijkt het je leuk om het Landal Landgoed Bourtange te bezichtigen? Op 25 mei is er weer een open dag. Plan hier je afspraak Wij hebben er zin in! 

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Landgoed Bourtange B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze websote aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Landgoed Bourtange B.V spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Landgoed Bourtange B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Landgoed Bourtange B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landgoed Bourtange B.V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Vraag de brochure aan

Kom helemaal in des sfeer van dit prachtige park. Lees alles over de mogelijkheden van investeren in Langoed Bourtange.

Download de brochure

Vraag de brochure aan Vraag de brochure aan